Ogloszenia duszpasterskie 28 maja 2023

 

 1. Przeżywamy w Kościele Zesłanie Ducha Świętego. Rzeczywistość działania Trzeciej Osoby Bożej jest istotną i konieczną rzeczywistością modlitwy i sakramentów.

 2. W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W sobotę po Mszy Wieczorowej o godz. 17.00 zapraszamy na różaniec święty.

 3. Za tydzień na sumie obchodzić będziemy rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Z tej racji zapraszamy dzieci rocznicowe na spotkania we wtorek i środę po Mszy Świętej z godz. 16.00. Spowiedź w sobotę o godz. 9.00. Obejmijmy modlitwą dzieci, które od roku pragną żyć i korzystać z możliwości przyjmowania Pana Jezusa pod postacią Chleba Eucharystycznego.

 4. Za tydzień 4 czerwca odbędzie się zbiórka na Świątynię Opatrzności.

 5. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W tygodniku Niedziela możemy przeczytać o wnioskach dotyczących ataków na Świętego Jana Pawła, o zdrowej pobożności Maryjnej, o zasadach włączania się w sprawy wychowania i wiele innych artykułów, także z naszej diecezji.

 6. Serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie świątyni przez Bożenę Dyl, Dorotę Sitowską, Kamila Sitowskiego, Krystynę Góral, Marię Bąk, Elżbietę Goleń i ofiarę na środki czystości 40 złoty. W tym tygodniu w piątek o godz. 17.00 proszę o przygotowanie świątyni przez rodziców dzieci rocznicowych.

 7. W naszej parafii nabożeństwa majowe odbywają się po Mszy Św. popołudniowej: w niedzielę i uroczystości o godz. 16.45, w dni powszednie o 16.30. W kaplicy w Bukowej Majówka o godz. 19.00 i w pozostałych kapliczkach i przy figurkach według przyjętej tradycji.

 8. 10 września odbędzie się w Markowej k/ Rzeszowa beatyfikacja rodziny Ulmów. Zapisujemy chętnych na wyjazd na tą beatyfikację.

 9. Bóg zapłać za ofiary na działania w parafii. Ofiary na funkcjonowanie parafii można składać na tacę, jak również poprzez rachunek internetowy:

  Bank Spółdzielczy w Staszowie 27 9431 0005 2001 0020 6066 0001, który jest wyświetlony na stronie internetowej: www.parafiawiazownica.pl.

 10. Wczoraj odbyła się pielgrzymka dzieci Pierwszokomunijnych wraz z rodzicami do Sanktuarium w Łagiewnikach.

 11. W Sanktuarium w Sulisławicach odbywa się odpust na Zielne Święta.

 12. Dzisiaj odbywają się święcenia diakonatu w parafii Kopki.

 13. W sobotę, 10 czerwca br. odbędzie się XIV Sandomierski Rajd Papieski. Tym razem trasa powiedzie z Sandomierza przez Radoszki, Pęczyny, Pielaszów, Malice Kościelne do Karwowa. Rajd wystartuje z Rynku Starego Miasta o godz. 9.00. Biuro organizacyjne Rajdu będzie czynne od 8:00 do 8:45 /Rynek Starego Miasta w Sandomierzu/. Zakończenie Rajdu w Karwowie ok. godz. 13.00.

 14. 17 czerwca o godz. 15.00 na zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbędzie się wręczenie Nagrody Diecezjalnej "Arbor Bona" oraz koncert Krzysztofa Antkowiaka. Wstęp  jest bezpłatny.

 15. Wszystkim życzymy dobrego przeżywania Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Jubilatom tego dnia i bieżącego tygodnia składamy wiele życzeń dobrego zdrowia, błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności.

 1. Niedziela Zesłania Ducha Świętego 28 maja 2023

7.00

Śp. Romana Berbesia

Int. zam. przez żonę i dzieci

8.30

Śp. Czesława Tabakę, Katarzynę, Janinę, Piotra Kosów

W Czajkowie;

8.30

Śp. Mariana, Józefę Śle­dziów, Zdzisława Wronę

W Smerdynie; Int. zam. przez Jana, Teresę Śledziów

10.00

Śp. Rozalię, Anastazję Bonarków

 

12.00

Pierwsza Komunia Święta

Suma parafialna

16.00

Śp. Kazimierza, Antoninę, Irenę, Stefana Kubików

Int. zam. przez Leokadię Kubik

 1. Poniedziałek 29 maja 2023 Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła

  15.30

  Śp. Feliksa Tomczaka

  Int. zam. przez żonę Władysławę

  16.00

  Śp. Bogusławę Opalę

  Int. zam. przez siostrę Henrykę i siostrzenicę Małgorzatę

  Wtorek 30 maja 2023 Św. Jana Sankandra

  15.30

  Śp. Ryszarda, Wandę, Mariana Krupów, Cecylię Dywan

   

  15.30

  Śp. Stanisława Dulińskiego, Stanisława Rogalę, Jana Dywana

  Int. zam. przez Justynę Dywan z rodziną

  16.00

  Śp. Zdzisława Dywana

  Int. zam. przez żonę z dziećmi

  16.00

  Śp. Kazimierza Śledzińskiego

  Int. zam. przez uczest. pogrzebu

  Środa 31 maja 2023 Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

  15.30

  Śp. Mariana, Stanisława Kowalskich

  Int. zam. przez mamę Zofię Kowalską

  15.30

  Śp. Mariana, Zofię Jaworskich

   

  16.00

  Śp. Edwarda Swatka

  Int. zam. przez Cecylię Glicę

  16.00

  Śp. Tadeusza, Stanisławę, Feliksa Kaczmarskich

   

  Czwartek 1 czerwca 2023 Jezusa Chrystusa Najwyższego i Jedynego Kapłana

  15.30

  Śp. Irenę Grygiel

  Int. zam. przez uczest. pogrzebu

  15.30

  Śp. Rafała Krupę

  Int. zam. przez uczest. pogrzebu

  16.00

  Śp. Wiesława, Mariannę, Stanisława Peć

   

  16.00

  Śp. Tadeusza, Annę Maciasów

  Int. zam. przez Radosława

  16.30

  Śp. Gabriela (34 rocz. śm.), Mariannę Pruś

   

  16.30

  Śp. Mariana Dubiela

   

  Piątek 2 czerwca 2023 Św. Marcelina i Piotra Męczenników

  15.30

  Śp. Kazimierza Śledzińskiego

  Int. zam. przez rodziny Fortunów i Neckarzów

  16.00

  Śp. Irenę Grygiel

  Int. zam. przez chrześnicy Ireny z rodziną

  16.30

  O zdrowie dla Jakuba

  Int. zam. przez rodzinę

   

  Sobota 3 czerwca 2023 Św. Karola Lwangi i Towarzyszy - Męczenników

  15.00

  O Boże Błogosławieństwo z okazji urodzin dla Lucji Drzymalskiej

  Int. zam. przez męża, dzieci i wnuków

  15.30

  Śp. Elżbietę, Zbigniewa Kargulewiczów

  Int. zam. przez Stefana Korycińskiego

  15.30

  Śp. Danutę, Stanisława, Zbigniewa Komorowskich

   

  16.00

  Śp. Alfredę Sierant, Bogusławę Irek

   

  16.00

  Śp. Mariannę, Jana Kaczmarczyków, Janinę, Wiesława Rynia i zm. z rodziny

  Int. zam. przez Henrykę Kwiecień

  16.30

  O Bożę Błogosławieństwo dla Jana Pisarskiego w 80 urodziny i Dawida w 15 urodziny

  Int. zam. przez rodzinę

  Niedziela Trójcy Przenajświętszej 4 czerwca 2023

  7.00

  Śp. Władysława Kowala

  Int. zam. przez dzieci

  8.30

  Śp. Annę, Franciszka, Stefana Gad

  W Czajkowie; Int. zam przez rodzinę

  8.30

   

  W Smerdynie;

  10.00

  Śp. Zofię, Józefa Góralów, Stanisławę Walczyk

  Int. zam. przez Stanisławę

  12.00

  Rocznica Pierwszej Komunii Święta

  Suma parafialna

  16.00

  Śp. Rozalię, Jana Rogalów

  Int. zam. przez Agnieszkę Jastrząb

   


   
  Katecheza 28 maja 2023.

 

 

Dzieje kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka

 

Zaraz po śmierci Wincentego zaczęto wzywać jego pomocy w różnych potrzebach duchowych i materialnych, oddawać mu kult prywatny, a powoli i kult publiczny – piszą Ojcowie Cystersi z Jędrzejowa o swoim współbracie. Początkowo, wiele czynników działało hamująco na rozwój kultu bł. Wincentego. Na przykład aż do XVI w. kościoły cysterskie były niedostępne dla świeckich, wierni nie mogli gromadzić się przy grobie Wincentego. Nadto cystersi zasadniczo nie starali się o przeprowadzenie kanonizacji swoich członków. Pragnęli, aby świętość ich była znana tylko Bogu. Kult Wincentego trwał jednak stale.

 

Wreszcie w 1680 roku rozpoczęto proces beatyfikacyjny, zdążający, zgodnie z przepisami ustanowionymi przez papieża Urbana VIII, do uzyskania zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską istniejącego kultu. Proces ten jednak został przerwany z powodu okoliczności zewnętrznych takich jak: wojny, sytuacja Polski pod rządami obcych królów. Dopiero jego wznowienie po 80 latach dało pomyślny wynik. W dniu 11 lutego 1764 roku Kongregacja Obrzędów zatwierdziła kult Wincentego, a tydzień później decyzję tę potwierdził papież Klemens XIII. Równało się to wówczas urzędowej beatyfikacji.

 

Jest rzeczą znamienną, że mimo tak nie sprzyjających wydarzeń historycznych, jak rozbiory Polski, kult po beatyfikacji nie został zahamowany. Na ziemiach Polskich przodował w nim Kraków. Tam w katedrze na Wawelu wzniesiono ołtarz z obrazem malarza włoskiego San Salvatora, datowanym na rok 1764, przedstawiający bł. Wincentego Kadłubka w habicie cysterskim u stóp Matki Bożej. Również w Krakowie, w roku 1778 dobudowano do stojącego na krakowskim rynku kościoła św. Wojciecha kaplicę, w której umieszczono obraz bł. Wincentego oraz jego relikwie. Fakt, że kaplica ta została wzniesiona po I rozbiorze Polski jest wymownym świadectwem żywej czci ludu krakowskiego wobec błogosławionego dziejopisarza. Kiedy rząd zaborów w 1819 roku skasował opactwo jędrzejowskie wydawało się, że zabraknie krzewicieli pamięci o bł. Wincentym. Biskupi krakowscy, po zniesieniu diecezji kieleckiej, aż do roku 1845, byli bezradnymi świadkami zmierzchu jędrzejowskiej wspólnoty zakonnej. W 1855 roku zmarł Wilhelm Ulawski, ostatni cysters. Klasztor opustoszał, a kościół był bez należytej opieki.

 

Opatrzność Boża sprawiła, że w tym czasie kult zaczął rozwijać się w Sandomierzu. Za wszystkim stał biskup sandomierski Józef Goldtmann, który zapragnął, aby błogosławiony prepozyt Sandomierza patronował ludowi Bożemu i objął nad nimi ponownie duchowe władztwo. W tym celu postanowił sprowadzić cząstkę Jego relikwii do swojej katedry. Stało się to w podczas uroczystej procesji w 1845 roku. Relikwie bł. Wincentego umieszczono w okazałym gotyckim relikwiarzu i złożono w bocznym ołtarzu katedry. Relikwiarz ten został skradziony w 1981 roku. Ponowne sprowadzenie relikwii odbyło się 10 października 1982 roku. Kult błogosławionego Wincentego trwa i rozwija się w Sandomierzu po dzień dzisiejszy.

 

 

  

  

  

Wiązownica 95
28-200 Staszów

882599422 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego