W Środę 29 czerwca 2011 roku w Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte

KATOLICKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. Dekanat Koprzywnica –otworzył Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Sulisławicach. W skład Centrum wchodzą : lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, prawnicy przedstawiciele grup charytatywnych i kapłani. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w dekanacie rozpoczęło swoją działalność.Telefon kontaktowy do Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie  to 792 415 697. Koordynatorem osób świeckich została pani Agata Cholewa, koordynatorem z ramienia dekanatu został ks. Wacław Gieniec.

 I Diecezjalny Zjazd Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie

 I Diecezjalny Zjazd Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie,  odbył się 26 maja 2012 r. w Radomyślu nad Sanem.

 Spotkanie rozpoczęło się o godz. 930 uroczystą Mszą św. z wniesieniem relikwii Św. Joanny Beretty Mola, z naszego Dekanatu uczestniczyło 12 osób.

Dekanalne Spotkanie  Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w I Rocznicę Istnienia KCPR.

W dniu 29 czerwca 2012 w Sulisławicach   uroczysta Msza święta w I rocznice załozenia Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie o godzinie 18.00. Mszy św. przewodniczy ks. dziekan Wiesław Opiat, kazanie wygłosi ks. Henryk Podgórski- proboszcz parafii Osiek. We mszy świętej z udziałem kapłanów Dekanatu Koprzywnica  dziekowalismy Bogu za dobro które niosą osoby zaangazowane w Centrum. 

Dekanalne Spotkanie  Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w OSIEKU 17. IX.2012

Już poraz kolejny w dekanacie odbyło się spotkanie KCPR. W spotkaniu uczestniczyło 22 osoby. Na spotkanie przybył Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin ks. Wiesław Surma, obecny tez był Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Włodzimierz Wawrzkiewicz. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą z udziałem wiernych parafii Osiek, Mszy św. przewodniczył ks. Wiesław Surma, w koncelebrze z księżmi proboszczami dekanatu Koprzywnica. Po Mszy św. spotkanie z udziałem wolontariuszy odbyło sie na plebani w Osieku. Spotkanie prowadził ks.Wiesław Surma oraz  dziekan dekanatu Wiesław Opiat. Wolontariusze poruszyli wiele spraw dotyczących problematyki małżeńskiej i rodzinnej. Spotkanie zakończono błogosławieństwem.

Dekanalne Spotkanie  Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Łoniowie w Domu Kultury  16 listopada 2012  o godzinie 18.00- 

 Już poraz kolejny w dekanacie Koprzywnica odbyło się spotkanie KCPR. Spotkania odbywają się cyklicznie w poszczególnych parafiach dekanatu. W tym roku takie spotkania odbyły się juz  w Wiązownicy, Sulisławicach, Osieku, obecnie w Łoniowie. Celem takich spotkań po parafiach dekanatu- jest zaznajomienie rodzin z KCPR i możliwości uzyskiwania pomocy których udzielają wolontariusze. W spotkaniu w Łoniowie uczestniczyło około 50  osób,były obecne rodziny - rodzice wraz z dziećmi, obecna była też młodzież która brała udział w przedstawieniu pt. „ Jan Paweł II Papież Rodziny.
Spotkanie odbyło się o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Łoniowie przy Urzędzie Gminy. Spotkanie rozpoczęło się od powitań ks. wicedziekana Stanisława Zaręby, który przywitał wszystkich : kapłanów, wolontariuszy z KCPR, rodziców , młodzież i dzieci i wprowadził w przedstawienie o papieżu polaku. . Młodzież w pięknym stylu ukazała historię życia Karola Wojtyły i jego dojście do godności papieskich i ukazała błogosławionego Jana Pawła II jako osoby na nasze czasy. Na koniec posypały się oklaski i podziękowania ze strony proboszcza Łoniowa i Dziekana Dekanatu Koprzywnica- który dostrzegł odniesienie pracy KCPR i ukazanie przewodnika w błogosławionym Janie Pawle II w tej pracy wolontariuszy dla dobra rodzin w kontekście ogłoszonego przez Benedykta XVI „ ROKU WIARY”. Na koniec ciasto i napoje herbata kawa dla wszystkich osób spotkania. Po spotkaniu odbyła się sesja robocza: związana z pracą i pomocą jakie niosą osoby KCPR w różnych dziedzinach, zrzeszeni w grupach parafialnych, indywidualnie niosący pomoc. Spotkanie prowadził ks. dziekan Wiesław Opiat. Wolontariusze poruszyli wiele spraw dotyczących problematyki małżeńskiej i rodzinnej. Było wiele osób które również zadeklarowały chęć włączenia się w prace KCPR z własnymi pomysłami, które postarają się przedstawić na spotkaniu w lutym na dniu skupienia dla Wolontariuszy dekanatów Koprzywnica, Klimontów Połaniec i Staszów 16 lutego 2013 roku w Sulisławicach który stał się Kościołem stacyjnym w uzyskiwaniu odpustów przypisanych do Roku Wiary. Spotkanie zakończono błogosławieństwem
 

16.II.2013- Dzień Skupienia dla wolontariuszy KCPR w dekanacie Koprzywnica w parafii Sulisławice

Dzień skupienia 16.II.2013 r.  w Sanktuarium w Sulisławicach dla  wszystkich wolontariuszy z KCPR z dekanatów Koprzywnickiego, Staszowskiego, Połanieckiego i Klimontowskiego. Spotkanie rozpoczęło sie o godzinie 9.30. Kustosz sanktuarium ks. proboszcz Kazimierz Sawościaniuk CR powitał wszystkich  przybyłych na dzień skupienia wraz z wolontariuszami : diecezjalnego koordynatora KCPR Wiesława Surmę  , wszystkich dziekanów obecnych z czterech dekanatów [  ks. kan. mgr Wiesław Opiat  dziekan dekanatu Koprzywnica, ks. kan. Jan Pietrus dziekan dekanatu Klimontów, ks. kan. Edward Zieliński wicedziekan  dekanatu Staszów, ks. Kan. Stanisław Zaręba wicedziekan dekanatu Koprzywnica  ], księży proboszczów [Ks. kanonik Szczepan Eugeniusz Janas- proboszcz Staszowa  św. Bartłomieja ks. Kan. Henryk Hendzel proboszcz Klimontowa, ks. Kan. mgr Stanisław Wiktor- proboszcz Szczeglic, ks. Jerzy Burek – proboszcz Koprzywnicy św. Floriana, ks. mgr lic. Marek Dziuba proboszcz Koprzywnicy – MBR. ]  księży wikariuszy [ ks. mgr Zbigniew Pustuła wikariusz Łoniowa ], i diakona przebywającego obecnie na praktyce w Koprzywnicy. Dzień skupienia w Sulisławicach  zgromadził około 80 osób świeckich i kapłanów. Dla wolontariuszy spotkanie w tym dniu rozpoczęło sie od adoracji Najświętszego Sakramentu ,  adorację modlitewną prowadził ks. Wiesław Surma. Na dzień skupienia został zaproszony z wykładem Ojciec Duchowny Seminarium Duchownego Sandomierza  Ks. Grzegorz Kasprzycki  w kontekście Roku Wiary nawiązał do stwierdzenia że  Bóg pochyla się z miłością nad każdym człowiekiem, a nas  powołuje nas do współpracy obdarzając nas łaską. Następnie odbyło się spotkanie w podziemiach plebani w Sulisławicach przy kawie herbacie. Było to spotkanie robocze , omówiono  cel powołania centrów pomocy i zakres działania wolontariuszy którzy nieustannie niosą pomoc  i starają się rozwiązywać zaistniałe problemy współczesnych rodzin. O godzinie 12.00 została odprawiona msza święta pod przewodnictwem ks. Wiesława Surmy, w koncelebrze księża dziekani, wicedziekani, proboszczowie, księża wikariusze.

2013.X.02- Spotkanie KCPR w Koprzywnicy

W dekanacie Koprzywnica 02.10.2013 kolejny już raz spotykają sie wolontariusze z Katolickiego Centrum pomocy Rodzinie . Na zaproszenie ks. dziekana Wiesława Opiat przybyli licznie wolontariusze na spotkanie do koprzywnickiej świątyni. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. Wiesław Surma wraz z kapłanami dekanatu[ ks. mgr kan dziekan Wiesław Opiat, ks. mgr Henryk Podgórski, ks. Jerzy Burek, ks. kan Marian Nowak] . Program spotkania obejmował nabożeństwo różańcowe, Mszę świętą sprawowaną w intencji wolontariuszy i spotkanie na plebani. Na spotkaniu poruszono aktualne sprawy związane ze stanem polskich rodzin, zagrożeniami jaki niesie współczesny świat związanymi z "nowoczesnymi pojęciami rodziny". Dlatego tak ważne jest bycie świadomym zagrożeń, jakim musi się oprzeć każda rodzina i omówiono dotychczasową pracę wolontariuszy w Centrum. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem na dalszą pracę w Centrum w dekanacie, oraz zaproszeniem do Sandomierza na Konferencję o prawach rodziny , w związku z 30. rocznicą wydania Karty Praw Rodziny.

Wiązownica 95
28-200 Staszów

882599422 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego